سلاااام خندوانه ای هاااا، حالتون چطوره؟؟ حال ما چطوره؟؟ امشب خندوانه داریماااا.. خوشحال شدید؟؟ بعد از دو شب که برنامه خندوانه پخش نشد، امشب خندوانه از شبکه نسیییم، ساعت چند؟؟ مثل همیشه ساعت 22..

امشب قراره قهرمان لبخند هفته انتخاب بشه.. شما به کی رای دادید؟؟؟