خندوانه ای های عزیز و مهربان، فاتحه ای جهت شادی روح مرحوم مهران دوستی، گوینده محبوب رادیو قرائت می کنیم

شنبه 2 خرداد، خبر درگدشت مهران دوستی، کسی که در سری اول خندوانه یکی از مهمانان برنامه و برنده جایزه لبخند هفته شده بود، همه ما را غمگین و شوکه کرد. روحش شاد