سلام خندوانه ای ها.. برنامه خندوانه امشب راس ساعت 22:15 از شبکه نسیم پخش شد. حاضرین در استودیو برندگان مرحله اول مسابقه کتابخوانی بخون و ببر بودند که برای رقابت نهایی به استودیو دعوت شده بودند و به قید قرعه 14 نفر انتخاب و باهم رقابت کردند. حضور جناب خان در برنامه خیلی به جذابیت خندوانه امشب کمک کرد. در ادامه می تونید بخش های مختلف برنامه خندوانه امشب با حضور برندگان مسابقه کتابخوانی بخون و ببر و جناب خان رو دانلود کنید..

بخش اول

تیتراژ آغازین

دانلود یا تماشای آنلاین در سایت آپارات


بخش دوم

معرفی داوران مسابقه و دعوت از شرکت کننده اول

دانلود یا تماشای آنلاین در سایت آپارات


بخش سوم

دعوت از شرکت کننده دوم

دانلود یا تماشای آنلاین در سایت آپارات


بخش چهارم

دعوت از شرکت کننده سوم

دانلود یا تماشای آنلاین در سایت آپارات


بخش پنجم

دعوت از شرکت کننده چهارم

دانلود یا تماشای آنلاین در سایت آپارات


بخش ششم

ورود جناب خان به برنامه و دعوت از شرکت کننده پنجم

دانلود یا تماشای آنلاین در سایت آپارات


بخش هفتم

دعوت از شرکت کننده ششم

دانلود یا تماشای آنلاین در سایت آپارات


بخش هشتم

دعوت از شرکت کننده های هفتم و هشتم

دانلود یا تماشای آنلاین در سایت آپارات


بخش نهم

گفتگو با داوران مسابقه

دانلود یا تماشای آنلاین در سایت آپارات


بخش دهم

دعوت از شرکت کننده نهم

دانلود یا تماشای آنلاین در سایت آپارات


بخش یازدهم

دعوت از شرکت کننده دهم

دانلود یا تماشای آنلاین در سایت آپارات


بخش دوازدهم

دعوت از شرکت کننده های یازدهم و دوازدهم

دانلود یا تماشای آنلاین در سایت آپارات


بخش سیزدهم

دعوت از شرکت کننده سیزدهم

دانلود یا تماشای آنلاین در سایت آپارات


بخش چهاردهم

دعوت از شرکت کننده چهاردهم

دانلود یا تماشای آنلاین در سایت آپارات


بخش پانزدهم

رقابت مجدد سه شرکت کننده به دلیل امتیازات برابر

دانلود یا تماشای آنلاین در سایت آپارات


بخش شانزدهم

اهدای جوایز به نفرات برتر، آواز خوانی و تیتراژ پایانی

دانلود یا تماشای آنلاین در سایت آپارات


شاد باشید