سلام خندوانه ای هااا.. جناب خان رو می شناسید؟! 

جناب خان رو دوست دارید؟

چند تا از شعرهاش رو بلدید؟