خندوانه ای هاااا.. نیما خیلی باحاله هاااا.. چقدر دوستش دارید؟!

از شخصیت و نقش نیما تو خندوانه راضی هستید؟

کدوم نقشش رو بیشتر دوست دارید؟