در بازی پرسپولیس و فولاد، یک عروسک آشنا در استادیوم آزادی دیده می شد.

هواداران فولاد که برای دیدن بازی این تیم با پرسپولیس به ورزشگاه آزادی آمده بودند، عروسک جناب خان را هم با خود به استادیوم آورده بودند. تصویر جناب خان با پیراهن فولاد جالب توجه بود. البته جناب خان طرفدار صنعت نفت است ولی حتما در این بازی هوادار تیم هم استانی نفت شده بود!