با توجه به پخش نشدن برنامه خندوانه در روز شنبه 17 تیر 1396 تصمیم گرفتیم تا منتخب اجراهای مسابقه خنداننده شو؛ مربوط به اجرای اول 8 نفر راه یافته (محمد معتضدی، رضا بهمنی، میثم درویشان پور، سیده زینب موسوی، سیده مریم کشفی، مجید افشاری و علی ضیایی) به مرحله سوم را در کانال تلگرام وبلاگ خندوانه منتشر کنیم.

جهت مشاهده و دانلود این ویدئوها در کانال تلگرام ما عضو شوید

بخش اول

اجرای محمد معتضدی در مرحله اول خنداننده شو

دانلود از کانال تلگرام وبلاگ خندوانه

بخش دوم

اجرای رضا بهمنی در مرحله اول خنداننده شو

دانلود از کانال تلگرام وبلاگ خندوانه

بخش سوم

اجرای میثم درویشان پور در مرحله اول خنداننده شو

دانلود از کانال تلگرام وبلاگ خندوانه

بخش چهارم

اجرای سیده زینب موسوی در مرحله اول خنداننده شو

دانلود از کانال تلگرام وبلاگ خندوانه

بخش پنجم

اجرای سیده مریم کشفی در مرحله اول خنداننده شو

دانلود از کانال تلگرام وبلاگ خندوانه

بخش ششم

اجرای حسین شاهرخ نیا در مرحله اول خنداننده شو

دانلود از کانال تلگرام وبلاگ خندوانه

بخش هفتم

اجرای مجید افشاری در مرحله اول خنداننده شو

دانلود از کانال تلگرام وبلاگ خندوانه

بخش هشتم

اجرای علی ضیایی در مرحله اول خنداننده شو

دانلود از کانال تلگرام وبلاگ خندوانه

شاد باشید