سیاااااهه نارگیلههه.. جناب خااااان نارگیلههه.. رامبدهه نارگیلهههه..

وااااای چقدر دلمون برای جناب خانمون تنگ شدههههه؟؟؟ خیلییییی...